اسهال در نوزادان: علل ، درمان و کمک

اسهال در نوزادان غیر معمول نیست. در بیشتر موارد ، عفونت دستگاه گوارش ایجاد می شود. اسهال در نوزادان چه ویژگی هایی دارد؟ اسهال در نوزادان با قوام غلیظ و نازک مدفوع قابل توجه است. به همین ترتیب ، ممکن است مدفوع مایع خارج شود. اسهال یکی از شایع ترین علائم بیماری در نوزادان و خردسالان است… اسهال در نوزادان: علل ، درمان و کمک