تشخیص آسم برونش

مقدمه آسم برونش یک بیماری التهابی مزمن ریه ها است. در آسم برونشي ، راههاي تنفسي بطور برگشت پذير منقبض شده و حساسيت زيادي دارند. بسته به شدت بیماری علائم ممکن است متفاوت باشد. ممکن است اجباری برای پاکسازی گلو ، سرفه یا تنگی نفس ایجاد شود. هرچه این علائم بیشتر رخ دهد ، شدیدتر است… تشخیص آسم برونش

کدام پزشک آسم را تشخیص می دهد؟ | تشخیص آسم برونش

کدام پزشک آسم را تشخیص می دهد؟ در صورت مشکوک بودن به آسم برونشي ، بايد به متخصص ريه (متخصص ريه) ارجاع داده شود. متخصص ریه در روشهای مختلف تشخیصی (اسپیرومتری ، پیک جریان) به خوبی مسلط است و می تواند با اطمینان مقادیر را ارزیابی کند. در طول معاینه ، پزشک متخصص ریه از شما چند سوال می پرسد تا سابقه پزشکی شما را ثبت کند. این هست … کدام پزشک آسم را تشخیص می دهد؟ | تشخیص آسم برونش