تغذیه دیابت: به چه نکاتی باید توجه کرد

اگر دیابت دارید چه بخورید؟ در بیماری متابولیک دیابت، بدن فاقد هورمون انسولین است یا اثر آن کاهش می یابد. در نتیجه، خطر افزایش بیش از حد قند خون در خون وجود دارد. برای جلوگیری از این امر، رژیم غذایی افراد مبتلا به دیابت نقش مهمی در… تغذیه دیابت: به چه نکاتی باید توجه کرد