سندرم Dhat: علل ، علائم و درمان

سندرم دات با تصور از دست دادن نشاط در هنگام انزال همراه است. افراد مبتلا بیشتر از شبه قاره هند هستند و از نظر فرهنگی از روان رنجوری Dhat رنج می برند. درمان شناختی رفتاری برای درمان در دسترس است. سندرم دات چیست؟ روان رنجورها گروهی از اختلالات عصبی صرفاً با اختلالات عملکردی را تشکیل می دهند. از زمان فروید، روان رنجورها… سندرم Dhat: علل ، علائم و درمان