دگزازوکسان: اثرات ، میزان مصرف و خطرات آن

دکسرازوکسان دارویی است که در پزشکی انسان استفاده می شود. به عنوان بخشی از شیمی درمانی برای درمان انواع مختلف سرطان استفاده می شود. برای این اهداف ، دکسرازوکسان معمولاً با آنتراسایکلین ها تجویز می شود ، که باعث کاهش اثر سیتوتوکسیک دکسرازوکسان می شود. دکسرازوکسان به دلیل خواص دارویی و زمینه کاربرد خاص آن متعلق به سیتواستاتیک است… دگزازوکسان: اثرات ، میزان مصرف و خطرات آن