تومور Desmoid: علل ، علائم و درمان

تومور دسموئید توموری است که روی فاسیای ماهیچه ایجاد می شود. متعلق به گروه فیبروماتوز است. تومور دسموئید چیست؟ فیبروماتوزها رشدهای خوش خیم بافت همبند هستند که اغلب بسیار تهاجمی رشد می کنند. آنها به محیط اطراف خود نفوذ می کنند و حتی پس از برداشتن جراحی ، اغلب عود می کنند. تومور دسموئید با شروع از غلاف های… تومور Desmoid: علل ، علائم و درمان