تشخیص | اشکال زوال عقل

تشخیص به منظور تشخیص زوال عقل ، روشهای تست استاندارد در درجه اول به عنوان ابزار انتخاب در نظر گرفته می شوند. برای ارزیابی توجه ، عملکرد حافظه ، جهت گیری و همچنین مهارت های حسابی ، زبانی و سازنده می توان از آزمون هایی مانند Mini Mental State Test (MMST) ، آزمون ارزیابی شناختی مونترال (MOCA Test) یا DemTec Test استفاده کرد. امکان … تشخیص | اشکال زوال عقل

فراوانی اشکال زوال عقل | اشکال زوال عقل

فراوانی انواع زوال عقل در حال حاضر حدود 47 میلیون نفر در سراسر جهان از نوعی زوال عقل رنج می برند و انتظار می رود که این تعداد در سالهای آینده افزایش یابد (پیش بینی می شود شیوع در سال 131.5 به 2050 میلیون نفر برسد). تغییرات جمعیتی به این معنی است که افراد بیشتری به تازگی تشخیص داده شده اند… فراوانی اشکال زوال عقل | اشکال زوال عقل

اشکال زوال عقل

زوال عقل به اصطلاح سندروم زوال عقل است ، یعنی تداخل چند نشانه متفاوت و همزمان که در اثر از دست رفتن پیشرونده بافت مغز ایجاد می شود (به ویژه قشر مغز و بافت بلافاصله زیر قشر آسیب دیده است). بنابراین ، زوال عقل را می توان یک الگوی بیماری عصبی دانست. علائم باید حداقل 6 ماه قبل از… اشکال زوال عقل