سندرم دگوس: علل ، علائم و درمان

سندرم دگو یک بیماری بسیار نادر است که بر شریان‌ها تأثیر می‌گذارد. تا به امروز، تنها حدود 150 مورد از سندرم دگو گزارش شده است، با تعداد بالقوه موارد گزارش نشده باید در نظر گرفته شود. سندرم Degos منجر به آسیب جزئی به عروق خونی می شود. سندرم دگوس چیست؟ سندرم دگو توسط برخی پزشکی مترادف نیز شناخته می شود. سندرم دگوس: علل ، علائم و درمان