ویروس های سیتومگالو: خطر خاموش

سیتومگالوویروس (CMV) در سراسر جهان گسترده است. بسیاری از افراد در طول زندگی خود بدون توجه به این بیماری مبتلا می شوند. اما پس از به دست آوردن، پاتوژن در بدن باقی می ماند و می تواند به یک خطر تبدیل شود: در مورد نقص ایمنی برای فرد مبتلا، در بارداری برای نوزاد متولد نشده. CMV متعلق به گروه بزرگ تبخال ها است… ویروس های سیتومگالو: خطر خاموش

سیتومگالی

بیماری انکلوژن بدن، بیماری ویروسی غدد بزاقی سیتومگالی یک بیماری عفونی است که توسط یک ویروس خاص، یعنی ویروس هرپس انسانی 5 (همچنین "سیتومگالوویروس انسانی") ایجاد می شود. سیتومگالی در سراسر جهان فقط در انسان رخ می دهد. در کشورهای صنعتی غربی، ویروس (سیتومگالی) را می‌توان در حدود 40 درصد از بزرگسالان یافت، در کشورهای در حال توسعه عفونت حتی در تقریباً… سیتومگالی