سیتومگالی (بیماری شامل بدن): علل ، علائم و درمان

سیتومگالی که به آن بیماری انکلوژن بادی نیز می گویند، توسط سیتومگالوویروس انسانی یا HZMV منتقل می شود. این ویروس که عضوی از خانواده هرپس ویروس است، پس از عفونت تا آخر عمر در بدن انسان باقی می ماند. سیتومگالی چیست؟ عفونت با سیتومگالی معمولاً توسط فرد مبتلا بدون توجه باقی می ماند، زیرا علائم بیماری ماهیت متفاوتی دارد و… سیتومگالی (بیماری شامل بدن): علل ، علائم و درمان