سنگ مثانه: علل ، علائم و درمان

سنگهای مثانه سنگهای ادراری هستند که بیشتر در مثانه ، حالب یا کلیه ایجاد می شوند. علائم معمول اغلب اختلال در ادرار ، خون در ادرار یا درد هنگام ادرار کردن است. سنگ مثانه در هر صورت باید توسط متخصص معاینه و درمان شود. سنگ مثانه چیست؟ نمودار شماتیک نشان دهنده آناتومی و ساختار… سنگ مثانه: علل ، علائم و درمان

سیستین سنگ: علل ، علائم و درمان آن

سنگ سیستین نوع خاصی از سنگ ادراری است که با دفعات کمتری ایجاد می شود. سنگ‌های سیستین به سنگ‌های سیستین نیز معروف هستند و با شکل تقریباً گرد مشخص می‌شوند. در برخی موارد، خطوط سنگ سیستین نیز با محل آن در لگن کلیه مطابقت دارد. سطح سنگ سیستین… سیستین سنگ: علل ، علائم و درمان آن