اکینوکوکوز سیستیک: علل ، علائم و درمان

اکینوکوکوز کیستیک نوعی خاص از اکینوکوکوز است که علت آن عفونت انگلی است. عامل بیماری زا Echinococcus granulosus است که به عنوان کرم نواری طبقه بندی می شود. این بیماری زمانی ایجاد می شود که باله های انگل ها ساختار کیستیک در میزبان میانی ایجاد می کنند. اکینوکوکوز کیستیک چیست؟ اکینوکوکوز کیستیک گاهی اوقات تاول اکینوکوکی ، کرم مثانه و… اکینوکوکوز سیستیک: علل ، علائم و درمان