فشار داخل جمجمه: عملکرد ، نقش و بیماری ها

فشار داخل جمجمه ای در اصطلاح عامیانه به عنوان فشار داخل جمجمه ای شناخته می شود. نقش مهمی در جریان خون و عملکرد مغز دارد. فشار داخل جمجمه چیست؟ فشار داخل جمجمه در اصطلاح عامیانه فشار داخل جمجمه نامیده می شود. نقش مهمی در جریان خون و عملکرد مغز دارد. در زبان انگلیسی، فشار داخل جمجمه ای به عنوان فشار داخل جمجمه یا ICP برای… فشار داخل جمجمه: عملکرد ، نقش و بیماری ها

رفلکس بالشتک: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

رفلکس کوشینگ اساساً یک رفلکس واقعی نیست، بلکه رابطه ای بین فشار داخل جمجمه، فشار خون و ضربان قلب است. هنگامی که فشار داخل جمجمه افزایش می یابد، فشار خون برای حفظ اکسیژن رسانی به مغز افزایش می یابد. فشار خونرسانی در مغز برابر با اختلاف فشار متوسط ​​شریانی و فشار داخل جمجمه است. کوشینگ چیست … رفلکس بالشتک: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها