آزمون کوشینگ

آزمون کوشینگ چیست؟ سندرم کوشینگ یک اختلال متابولیک شایع است که با اختلالات و تغییرات متابولیسم کورتیزون همراه است. کورتیزون یک هورمون استرس است که در بسیاری از فرایندهای متابولیک اندام های مختلف بدن نقش دارد. وجود بیش از حد کورتیزون در بدن می تواند سندرم کوشینگ را تحریک کند ، که می تواند همراه ... آزمون کوشینگ

نتایج آزمون کوشینگ چیست؟ | آزمون کوشینگ

نتایج آزمون کوشینگ چیست؟ برای اینکه آزمون کوشینگ معنی دار باشد ، سطح کورتیزون خون باید یک روز قبل از صبح تعیین شود. صبح روز بعد ، بعد از مصرف دگزامتازون در شب قبل ، دوباره سطح آن تعیین می شود. بنابراین نتیجه آزمایش نشان می دهد که آیا… نتایج آزمون کوشینگ چیست؟ | آزمون کوشینگ