سندرم CUP: علل ، علائم و درمان

گفته می شود که سندرم CUP زمانی رخ می دهد که متاستاز (کلونیزاسیون تومور) ارگانیسم رخ داده باشد و تومور اولیه قابل شناسایی نباشد. تقریباً دو تا پنج درصد از بیماران سرطانی تحت تأثیر سندرم CUP قرار می گیرند که در بیشتر موارد یک دوره کشنده (یعنی کشنده) دارد. سندرم CUP چیست؟ سرطان سندرم اولیه ناشناخته (CUP) … سندرم CUP: علل ، علائم و درمان