آرتروز کوبیال: علل ، علائم و درمان آن

استئوآرتریت حفره ای اصطلاحی است که برای توصیف آرتریت آرنج استفاده می شود. ناشی از تغییرات دژنراتیو است. استئوآرتریت کوبیال چیست؟ آرتروز کوبیال ، آرتروز مفصل آرنج است. این یکی از اشکال نادر آرتریت است زیرا آرنج یکی از مفاصل نیست که وزنه های سنگینی از آن برداشته می شود. بنابراین … آرتروز کوبیال: علل ، علائم و درمان آن