محاصره زیر بغل: درمان ، اثرات و خطرات

بلوک زیر بغل یک روش بیهوشی جزئی است که برای بی حس کردن اندام فوقانی استفاده می شود. در این روش، شبکه های عصبی که بازو را تامین می کنند بیهوش می شوند و مانع از انتقال محرک ها می شوند. این امکان انجام روش های جراحی در ارتوپدی و جراحی و همچنین مدیریت بسیار موثر درد را فراهم می کند. بلوک زیر بغل چیست؟ بلوک زیر بغل یک بیهوشی جزئی است… محاصره زیر بغل: درمان ، اثرات و خطرات

CRPS: علل ، علائم و درمان

CRPS یک اختلال عصبی-ارتوپدی-تروماتولوژیک است که پس از آسیب بافت نرم یا عصب رخ می دهد. اغلب با شکستگی اندام ها همراه است. همنام نام قدیمی CRPS نوع I، "بیماری سودک"، کاشف آن، جراح هامبورگ، پل سودک (1866 تا 1945) است. CRPS چیست؟ CRPS (سندرم درد منطقه ای پیچیده) دردی است که رخ می دهد… CRPS: علل ، علائم و درمان

آرتروفیبروز: علل ، علائم و درمان

آرتروفیبروز یک تکثیر التهابی سلول های بافت همبند در مفصل است. این پدیده بیشتر پس از بازسازی مفصل زانو مشاهده می شود و آن را به یک عارضه بعد از عمل تبدیل می کند. درمان شامل بازبینی آرتروسکوپی و درمان های فیزیکی و فیزیولوژیکی است. آرتروفیبروز چیست؟ فیبروسیت ها سلول های بافت همبند هستند. آنها بین الیاف جداگانه قرار دارند… آرتروفیبروز: علل ، علائم و درمان