تگلیوم Croton

سایر اصطلاحات دانه های Jatropha استفاده از تگلیوم Croton در بیماریهای زیر در هومیوپاتی اسهال آبکی زرد بعد از هر نوع غذا و نوشیدنی استفاده از تگلیوم Croton برای علائم/شکایات زیر اسهال همراه با استفراغ التهاب پوست همراه با خارش سوزش چرکی به ویژه در صورت و بیضه ورم پستان التهاب شدید ملتحمه… تگلیوم Croton