جراحی کرانیوساکرال: درمان ، اثرات و خطرات

درمان جمجمه-خاجی یا جمجمه ساکرال درمانی یکی از درمان های پزشکی جایگزین است. این یک درمان دستی است که در آن حرکات دست عمدتاً در ناحیه گردن، جمجمه، ساکروم، ستون فقرات، پاها یا لگن انجام می‌شود. درمان کرانیوساکرال چیست؟ این یک درمان دستی است که در آن حرکات دست عمدتاً روی … جراحی کرانیوساکرال: درمان ، اثرات و خطرات