Coxa Saltans: علل ، علائم و درمان

کوکسا سالتانز یک بیماری در زمینه ارتوپدی است. معمولاً پس از استفاده بیش از حد در ناحیه ران رخ می دهد. این بیماری عمدتاً در افراد میانسال رخ می دهد. کوکسا سالتان چیست؟ کوکسا سالتان ها به نام گیر دادن باسن نیز شناخته می شوند. این وضعیت به عنوان یک اتفاق نسبتا نادر در نظر گرفته می شود. این بیماری بیشتر در افراد در… Coxa Saltans: علل ، علائم و درمان