اصلاح مال اکلوژن با آتل دندان: درمان ، اثر و خطرات

دندانهای نامرتب را می توان در سنین جوانی و در بزرگسالی اصلاح کرد. دندان نامرتب در بهترین حالت "فقط" بی حس است و در بدترین حالت بر رفتار غذا خوردن ، رفتار بلع ، تنفس و رفتار گفتار تأثیر منفی می گذارد. این دلایل همچنین مسئول این واقعیت است که سوء برداشت ها معمولاً در سنین پایین درمان می شوند… اصلاح مال اکلوژن با آتل دندان: درمان ، اثر و خطرات