وصله چشم: برنامه ها و فواید سلامتی

تکه های چشمی تکه های خاصی هستند که برای درمان آسیب های چشمی استفاده می شوند. در اکثر موارد ، از آنها به عنوان بخشی از درمان انسداد استفاده می شود. وصله چشم چیست؟ برخی از تکه های چشمی از یک پارچه نبافته یا بافته شده استفاده می کنند که دارای شکل سوراخ شده وصله انسداد است. در مرکز آنها ، یک پد جاذب وجود دارد. … وصله چشم: برنامه ها و فواید سلامتی

سیکلوسپورین: اثرات ، موارد استفاده و خطرات

سیکلوسپورین یک ماده فعال از گروه داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی است. این عمدتا برای جلوگیری از رد پس از پیوند عضو استفاده می شود. سیکلوسپورین چیست؟ سیکلوسپورین یک ماده فعال از گروه داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی است. این در درجه اول برای جلوگیری از رد پس از پیوند عضو استفاده می شود. سیکلوسپورین نام رایج یک ماده دارویی است که … سیکلوسپورین: اثرات ، موارد استفاده و خطرات