سردرد مداوم: علل ، درمان و کمک

سردرد یک بیماری شایع است که می تواند مزمن شود. علل متعدد است و نیاز به توضیح توسط پزشک دارد. به طور متوسط، زنان بیشتر از مردان تحت تأثیر سردردهای مزمن قرار می گیرند. سردرد مزمن چیست؟ در آلمان چندین میلیون نفر از سردردهای مداوم رنج می برند. در بیشتر موارد، درد در هر دو طرف در… سردرد مداوم: علل ، درمان و کمک