کونیوم ماکولاتوم

سایر اصطلاحات استفاده از Conium maculatum برای بیماری های زیر در هومیوپاتی Conium را می توان به عنوان یک درمان هومیوپاتی برای جداشدگی زجاجیه نیز استفاده کرد. با این حال، این موضوع باید از قبل با چشم پزشک روشن شود. – سرگیجه شروع شده از سر ناشی از نشستن یا چرخیدن در رختخواب سرفه خشک و اسپاسمودیک همراه با ترشح چسبناک… کونیوم ماکولاتوم