سرطان روده بزرگ - پیش آگهی من چیست؟

سرطان روده بزرگ بر بخشی از روده بزرگ واقع در جلوی راست روده تأثیر می گذارد. این بیماری معمولاً افراد مسن را، عمدتاً در نیمه دوم زندگی، تحت تأثیر قرار می دهد و معمولاً قبل از آن پولیپ های خوش خیم روده بزرگ وجود دارد. پولیپ های فوق الذکر که تقریباً مقدم بر همه تومورهای روده بزرگ هستند، باید به طور مرتب توسط پزشک معاینه شوند و… سرطان روده بزرگ - پیش آگهی من چیست؟

پیش آگهی متاستاز | سرطان روده بزرگ - پیش آگهی من چیست؟

پیش آگهی متاستازها همانطور که در بالا ذکر شد، متاستازها در آخرین مراحل بیماری گسترش می یابند. آنها از طریق مسیر لنفاوی به سایر اندام ها مهاجرت می کنند و تومورهای دختری را در آنجا تشکیل می دهند. گره های لنفاوی به اصطلاح منطقه ای وجود دارند که مستقیماً روی اندام مربوطه قرار دارند. اینها معمولاً در مراحل اولیه تحت تأثیر قرار می گیرند. با این حال، لنف سپس… پیش آگهی متاستاز | سرطان روده بزرگ - پیش آگهی من چیست؟

کبد | سرطان روده بزرگ - پیش آگهی من چیست؟

کبد در سرطان کولورکتال، کبد اغلب تحت تأثیر متاستازها قرار می گیرد که سپس تومورهای دختری را تشکیل می دهند. با این حال، این تومورها را اغلب می توان خیلی خوب عمل کرد و می توان با شیمی درمانی یا رادیوتراپی اندازه آنها را کاهش داد یا به طور کامل حذف کرد. در برخی موارد، ابلیشن درجا نیز انجام می شود. این بدان معناست که تومورها… کبد | سرطان روده بزرگ - پیش آگهی من چیست؟