کولینسونیا کانادنسیس

سایر اصطلاحات ریشه سمولینا کاربرد Collinsonia canadensis برای بیماری های زیر در هومیوپاتی یبوست مزمن همراه با بواسیر اغلب متناوب با گرفتگی عضلات و اسهال. بیرون، مدفوع پیازی اندام های فعال دستگاه گوارش (به ویژه … کولینسونیا کانادنسیس