بیماری های تمدن: علل ، علائم و درمان

بیماریهای تمدنی بیماریها و علایمی هستند که علل آنها در یک استاندارد راحت و غنی از منابع جامعه نهفته است. عدم ورزش ، مصرف زیاد غذای زیاد و مکرر و محیط ناشناس به طور فزاینده ای منجر به بیماری های جسمی و روانی می شود. در جوامع از نظر فنی کمتر توسعه یافته ، شکایات از این دست بسیار کمتر یا اصلاً رخ نمی دهد. چیست … بیماری های تمدن: علل ، علائم و درمان