دارچین کاسیا: کاربردها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی

کاسیا دارچین درختی همیشه سبز از خانواده لورل است که از پوست خشک شده آن دارچین کاسیا به دست می آید. کاسیای دارچین که در اصل از جنوب چین است، از نظر طعم و مواد با دارچین واقعی که دارچین سیلان نیز نامیده می شود، متفاوت است، که آن نیز از خانواده لورل است. دارچین کاسیا طعمی شیرین و تند ایجاد می کند و … دارچین کاسیا: کاربردها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی