سندرم هایپر IgD: علل ، علائم و درمان

حرفه پزشکی به سندرم هایپر IgD-که به آن HIDS نیز می گویند-اشاره می کند ، به عنوان یک بیماری ارثی که عمدتاً با دوره های مکرر تب مشخص می شود. به همین دلیل ، سندرم هایپر IgD نیز متعلق به سندرم های تب دوره ای است. در طول دوره های تب ، افراد مبتلا از جمله از اسهال ، درد شکم و… سندرم هایپر IgD: علل ، علائم و درمان

سندرم CINCA: علل ، علائم و درمان

سندرم عصبی پوستی- مفصلی مزمن نوزادی (سندرم CINCA) یک اختلال خود التهابی است که باعث ایجاد یک پاسخ التهابی جعلی در بدن می شود. این سندرم در دوران نوزادی خود را نشان می دهد که شامل تب، درد و علائم عصبی می شود. درمان با کمک داروهایی است که پروتئین اینترلوکین 1β را کاهش می دهند. سندرم CINCA چیست؟ اصطلاح سندرم عصبی پوستی- مفصلی مزمن نوزادی (سندرم CINCA) … سندرم CINCA: علل ، علائم و درمان