اسید فلوفنامیک

محصولات فلوفنامیک اسید بصورت تجاری به صورت کرم ، ژل ، امگل و پماد به طور انحصاری در آماده سازی های ترکیبی برای استفاده خارجی (به عنوان مثال ، آسان) موجود است. در دهه 1960 توسعه یافت. ساختار و خواص فلوفنامیک اسید (C14H10F3NO2 ، Mr = 281.23 g/mol) متعلق به مشتقات و فناماتهای اسید آنترانیلیک ، مانند اتوفنامات و مفنامیک اسید است. اثرات اسید فلوفنامیک (ATC M01AG03)… اسید فلوفنامیک