نفروپاتی پیوند مزمن: علل ، علائم و درمان

نفروپاتی مزمن پیوند اختلالی است که در موارد متعددی پس از پیوند کلیه رخ می دهد. این بیماری همچنین با فرم کوتاه آن ، CTN ، شناخته می شود و اغلب منجر به از دست دادن عملکرد کلیه در اندام پیوندی می شود. نفروپاتی مزمن پیوند چیست؟ نفروپاتی مزمن پیوند در شرایط پیوند کلیه نسبتاً شایع است. بیوپسی… نفروپاتی پیوند مزمن: علل ، علائم و درمان