خونریزی بینی مزمن: علل ، درمان و کمک

خون دماغ یکی از شایع ترین بیماری های روزمره در جامعه ماست. اغلب، یک دمیدن شدید بینی یا یک ضربه خفیف برای ترکیدن رگ های خونی ظریف مخاط بینی انسان کافی است. در برخی موارد، این اتفاق بیشتر و بدون هیچ علت ظاهری رخ می دهد، به طوری که می توان صحبت کرد… خونریزی بینی مزمن: علل ، درمان و کمک