فلج شیسیناک: علل ، علائم و درمان

فلج Chassaignac عمدتا در کودکان خردسال تا چهار سال رخ می دهد. در این حالت ، به اصطلاح سر شعاع در مفصل آرنج جابجا می شود. این فقط در کودکان نوپا امکان پذیر است ، زیرا از چهار سالگی سر شعاعی به اندازه نهایی خود می رسد. اساساً ، بین فلج شاسنیاک تمایز قائل می شود… فلج شیسیناک: علل ، علائم و درمان