مهاجرت سلولی: علل ، علائم و درمان

برخی از سلول ها برای انجام عملکرد خود در بدن باید از مکانی به مکان دیگر حرکت کنند. در طول این مهاجرت سلولی، آنها از ساختارهای سلولی استفاده می کنند و در عین حال جذب مواد خارجی می شوند. سلول های نادرست به ایجاد و تشدید بیماری هایی مانند سرطان، مولتیپل اسکلروزیس و تصلب شرایین کمک می کنند. مهاجرت سلولی چیست؟ عبارت … مهاجرت سلولی: علل ، علائم و درمان