سفالکسین

محصولات سفالکسین بصورت دارویی دامپزشکی به صورت قرص ، قرص های جویدنی و سوسپانسیون در دسترس است. این دارو هم به صورت تک آماده (به عنوان مثال Cefacat ، Cefadog) و هم همراه با کانامایسین (Ubrolexin) در دسترس است. از سال 1986 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. ساختار و خواص سفالکسین (C16H17N3O4S ، Mr = 347.4 g/mol) به عنوان… سفالکسین

سفالوسپورین ها: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن

سفالوسپورین ها نشان دهنده گروهی از آنتی بیوتیک های مشتق شده از سفالوسپورین-C هستند. آنها مانند پنی سیلین ها حاوی یک حلقه بتالاکتام هستند که مسئول اثربخشی این داروها در برابر باکتری ها هستند. سفالوسپورین ها معمولاً به خوبی تحمل می شوند و عوارض جانبی کمتری نسبت به سایر آنتی بیوتیک ها ایجاد می کنند. سفالوسپورین ها چیست؟ سفالوسپورین ها نشان دهنده گروهی از آنتی بیوتیک های مشتق شده از سفالوسپورین-C هستند. سفالوسپورین ها آنتی بیوتیک هستند… سفالوسپورین ها: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن

سفالکسین: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن

عامل فارماکولوژیک سفالکسین یک آنتی بیوتیک است که برای درمان عفونت های باکتریایی استفاده می شود. سفالکسین را می توان به صورت خوراکی استفاده کرد و به گروه آنتی بیوتیکی سفالوسپورین ها تعلق دارد. سفالکسین چیست؟ به عنوان یک سفالوسپورین، سفالکسین متعلق به بتالاکتام هایی است که به صورت نیمه سنتزی در صنعت تولید می شوند. این یک آنتی بیوتیک با نسخه در آلمان است. پس از مصرف قرص حاوی… سفالکسین: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن