دلایل انسداد روده

مقدمه انسداد روده ای (ileus) اختلال در عبور روده از طریق تنگ شدن یا خفگی است. در نتیجه ، محتویات روده دیگر نمی توانند بیشتر به مقعد منتقل شده و دفع شوند ، در نتیجه احتقان مدفوع و علائم معمولی ایلئوس مانند درد شدید شکم ، استفراغ ، نفخ و… دلایل انسداد روده

دلایل انسداد روده ای عملکردی | دلایل انسداد روده

علل انسداد عملکردی روده ایلئوس فلج در اثر اختلال عملکردی روده ایجاد می شود و فلج روده نیز نامیده می شود. این بدان معنی است که روده پیوسته است و توسط یک مانع مکانیکی قطع نمی شود. تمایز بیشتری بین ایلئوس فلج اولیه و ثانویه ایجاد می شود. دلیل وجود ایلئوس عملکردی اولیه… دلایل انسداد روده ای عملکردی | دلایل انسداد روده