بیماری کارولی: علل ، علائم و درمان

بیماری کارولی نامی است که به بیماری نادر مجاری صفراوی گفته می شود. در آن ، افراد مبتلا اغلب از التهاب و سنگ صفرا در مجاری صفراوی رنج می برند. بیماری کارولی چیست؟ بیماری کارولی یک بیماری بسیار نادر مجاری صفراوی است که در حال حاضر مادرزادی است. این شامل اتساع مشخص مجاری صفراوی بزرگ است… بیماری کارولی: علل ، علائم و درمان