کاردی: عدم تحمل و آلرژی

Cardy ، سبزی بسیار ظریف در اواخر پاییز و زمستان ، از نظر گیاه شناسی با کنگر فرنگی ارتباط دارد. به طور معمول ، برگهای برگ دار با دمبرگهای بلند نقره ای-خاکستری-سبز شبیه کرفس و طعم کمی تلخ ، تند و آجیل است. در اینجا آنچه باید در مورد گیاه گیاهی Cardy بدانید ، کاردی مربوط به کنگر فرنگی است. معمولاً برگ ایجاد می کند… کاردی: عدم تحمل و آلرژی