سندرم Bland-White-Garland: علل ، علائم و درمان

سندرم بلند وایت گارلند یک ناهنجاری در عروق کرونر است. این شرایط از بدو تولد وجود دارد. سندرم بلند وایت گارلند معمولاً با شریان چپ که از شریان ریوی منشا می گیرد مشخص می شود. در نتیجه این بیماری، ایسکمی میوکارد معمولاً در بیماران مبتلا در دوران نوزادی شکل می گیرد. سندرم بلند وایت گارلند تنها با مداخله جراحی قابل درمان است. سندرم بلند وایت گارلند چیست؟ … سندرم Bland-White-Garland: علل ، علائم و درمان