جنون سزار: علل ، علائم و درمان

جنون سزار شکلی از مگالومانیا است که در میان پادشاهان و مستبدان رایج بود. چهره هایی مانند هیتلر، امپراتور کالیگولا و پادشاه هنری هشتم اکنون با علائم هذیان مرتبط هستند. بسیاری از منابع، شیدایی سزار را به‌عنوان یک نشانه بیماری مورد تردید قرار می‌دهند و علائم فردی را نتیجه طبیعی تصویر بیش از حد حاکمان در… جنون سزار: علل ، علائم و درمان