سندرم قهوه ای: علل ، علائم و درمان

سندرم براون خیلی به ندرت اتفاق می افتد، اما یک وضعیت نسبتاً شدید است. روی چشم تاثیر می گذارد. سندرم براون بینایی را به شدت کاهش می دهد، به همین دلیل است که افراد مبتلا اغلب کیفیت زندگی خود را از دست می دهند. سندرم براون چیست؟ سندرم براون از نام هارولد ویلی براون، چشم‌پزشکی به همین نام که این علامت را کشف کرد، نامگذاری شده است. این است … سندرم قهوه ای: علل ، علائم و درمان