لکه های قهوه ای روی پوست: علل ، درمان و کمک

لکه های قهوه ای روی پوست علل متفاوتی دارند. همه انواع این پدیده نیاز به درمان ندارند. تشخیص اینکه کدام نوع لکه های قهوه ای اغلب تنها توسط یک متخصص امکان پذیر است. در مورد سرطان پوست خطری برای زندگی قریب الوقوع است. لکه های قهوه ای روی پوست چیست؟ یک شکل از لکه های قهوه ای روی… لکه های قهوه ای روی پوست: علل ، درمان و کمک