خزیدن پستان: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

همه پستانداران دارای غدد پستانی در ناحیه زیر بدن هستند. فقط فیلها و انسانها دارای غدد جفتی هستند که در ناحیه سینه قرار دارند. آنها شیرها را در مقادیر مختلف چربی (بسته به وضعیت تغذیه) تولید می کنند و بنابراین می توانند به طرق مختلف برای ارتقاء سلامت و تغذیه عمل کنند. فاصله بین تولد… خزیدن پستان: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها