سرطان پستان از دئودورانت ها: کلرید آلومینیوم چقدر خطرناک است

مطالعات علمی متعددی در مورد سرطان سینه و پیشرفت آن وجود دارد. در همین حال، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که عوامل ژنتیکی مسئول تکثیر کنترل نشده سلول های مضر در ناحیه سینه هستند. علاوه بر این، چندین پایان نامه دیگر نیز در این زمینه وجود دارد. آخرین نتایج تحقیقات نشان می دهد که در… سرطان پستان از دئودورانت ها: کلرید آلومینیوم چقدر خطرناک است