سندرم بوورت: علل ، علائم و درمان

سندرم بوور یک بیماری سنگ کیسه صفرا است که می تواند منجر به انسداد خروجی معده شود. این وضعیت به ندرت رخ می دهد اما برای بیمار بسیار خطرناک است. سنگ کیسه صفرا از طریق فیستول کیسه صفرا به داخل اثنی عشر مهاجرت می کند ، به طوری که در خروجی معده قرار دارد. این فرآیند در اثر التهاب ایجاد می شود. … سندرم بوورت: علل ، علائم و درمان