بورلیا لنفوسیتوما: علل ، علائم و درمان

لنفوسیتوم های بورلیا ضخیم شدن گره مانند روی پوست هستند. تورم قرمز روشن تا آبی-قرمز اغلب نشان دهنده عفونت بورلیا است که در اثر گزش کنه ایجاد می شود ، اما همچنین می تواند توسط ویروس ها ایجاد شود. ضخیم شدن پوست برجسته عمدتا در اثر مهاجرت لنفوسیت های B و T ایجاد می شود و می توان آنها را از لنفوم های بدخیم سلول B متمایز کرد ... بورلیا لنفوسیتوما: علل ، علائم و درمان