میوپاتی بتلم: علل ، علائم و درمان

میوپاتی بتلم یک بیماری ارثی بسیار نادر است که با ضعف و تحلیل عضلات و همچنین محدودیت عملکرد و حرکت مفصل همراه است. میوپاتی بتلم چیست؟ میوپاتی بتلم اولین بار در سال 1976 توسط دانشمندان J. Bethlem و GK Wijngaarden توصیف شد. به همین دلیل در سال 1988 نام خود را به آن دادند. این است… میوپاتی بتلم: علل ، علائم و درمان