شب ادراری در کودکان: علل ، علائم و درمان

بچه ام شب ادراری می کند - من می آیم چون بچه ام سال ها رختخواب را خیس می کند! – کودک نمی‌خواهد و نمی‌خواهد پاک شود – من قبلاً کارهای زیادی انجام داده‌ام، اما فرزندم از روی بغض، هر شب رختخواب را خیس می‌کند، حتی گاهی اوقات در شلوار… شب ادراری در کودکان: علل ، علائم و درمان