آزمون کومبس

آزمایش کومبز چیست؟ آزمایش کومبس برای تشخیص آنتی بادی علیه گلبول های قرمز خون (گلبول های قرمز) استفاده می شود. از سرم Coombs برای تعیین آنتی بادی ها استفاده می شود. از سرم خرگوش ها بدست می آید و به آنتی بادی های انسانی حساس می شود. این آزمایش در موارد مشکوک به کم خونی همولیتیک ، رزوس… آزمون کومبس

روش | آزمون کومبس

روش اگر آزمایش کومبس مستقیم انجام شود ، گلبولهای قرمز از خون بیمار فیلتر می شود. باید آزمایش شود که آیا آنتی بادی هایی از نوع IgG روی آنها وجود دارد که باعث کم خونی همولیتیک یا ناسازگاری گروه خونی در بدن می شوند. سرم Coombs حاوی آنتی بادی علیه آنتی بادی IgG انسان است. … روش | آزمون کومبس