برداشت Basilar: علل ، علائم و درمان

برداشت Basilar یک ناهنجاری آسیب شناختی در ناحیه مهره های گردنی است. این ناهنجاری در ناحیه انتقالی جمجمه دیده می شود ، با ایجاد تصور در مهره دوم گردن. به طور خاص ، محور چاله ها تحت تأثیر قرار می گیرد. از آنجا که تأثیر پایه در نزدیکی foramen magnum رخ می دهد ، شرایط این بخش را باریک می کند. چی … برداشت Basilar: علل ، علائم و درمان